ĐỊNH DẠNG TỆP ĐỐI TƯỢNG

Với dữ liệu số điện thoại thông thường, bạn sẽ không thể sử dụng để đưa vào tệ đối tượng trên Facebook. Công cụ dưới đây sẽ chuyển đổi hoàn toàn tự động

VD: 84918889999 sẽ chuyển thành +84918889999 Và bạn có thể dễ dàng Upload lên tệp đối tượng.

Điền toàn bộ danh sách xuống dưới