Xóa những lời mời đã gửi với những thằng không chịu kết bạn với bạn

Bạn kéo các nút Script phía dưới lên thanh Toolbar của trình duyệt, nếu chưa hiện thanh Toolbar ấn Ctrl + Shift + B. Giữ chuột vào nút Script dưới, có 2 đoạn Script, kéo thả lên thành Toolbar (Demo: http://prntscr.com/jgyvia)

Script Lần 1 (Load những người đã gửi yêu cầu) Script Lần 2 (Chạy Hoàn Tác)

Chú ý: Cách này phải login nick đó ở trình duyệt, không làm được như chức năng khác vì API facebook không hỗ trợ, ấn Script lần 2, sau khi xóa 1 lượt, kéo chuột xuống tiếp, ấn tiếp, đến khi nào hết thì thôi, thường rất nhanh !

Xóa tất cả bạn bè, Xóa lời mời từ bạn bè đến bạn, Đồng ý chấp nhận bạn mới


0
0