LẤY ID PAGE, PROFILE


Lấy ID Get được để sử dụng trên hệ thống izFABO