LẤY TOKEN

Bước 1: Truy cập vào https://facebook.com/me

Bước 2: Ctrl + U và copy toàn bộ nội dung

Bước 3: Điền vào ô ở dưới và xác nhận