Quản Lý Nick Facebook

Cài Extention Lấy Token

Cài đặt Extention, Điền Token vào ô dưới, Hệ thống quản lý không giới hạn nick FB, Nhập token xong, ấn Login ở nick cần hoạt động để vào Tool


Chú Ý Quan Trọng!

- Những nick bị bôi đỏ, các bạn lấy token, thêm lại phía trên là được nhé.

- Phần ghi chú để Note lại thông tin...pass, giấy tờ, phân nhóm, hoặc bỏ trống, toàn bộ thông tin bạn bè, ngày sinh đều được lưu lại để dễ mở nick nếu bị khóa.

- Hệ thống quản lý không giới hạn nick FB, Nhập token thành công, ấn Login ở nick cần hoạt động để vào Tool.