POST IMAGE TO GROUP/FANPAGE hệ thống quét thông tin, email, sđt, thành viên trong hệ thống ...