Quét ID GROUP TRONG USER CHIA SẺ BÀI VIẾT sẽ quét tối đa giới hạn mà facebook api cho phép