CHIA SẺ LINK HOẶC STATUS

Các nguyên nhân có thể xảy ra lỗi: Nhiều lúc Fb hiện "An unknown error has occurred." thì bạn kiểm tra 3 nguyên nhân bên dưới:

  • ✪ Có đăng link bị Fb khóa: Kiểm tra bằng cách thử đăng bằng tay xem có bị lỗi không
  • ✪ Nếu chia sẻ Link mà dùng ảnh trong Facebook sẽ không được Facebook chấp nhận
  • ✪ Lỗi do tài khoản bị Khóa vì đăng nhiều

Lấy danh sách Fanpage và Group

Cấu hình
Chia sẻ Link hoặc Status